Nová cesta pořádání archiválií - software Elza
Konference a seminář
9.11.2016 a 28.11.2016
Zjistit více

Smysl konference a semináře

Ve spolupráci řady účastníků a institucí se ke konci roku 2016 dokončuje první verze nového programu pro pořádání archiválií. Program se jmenuje Elza. Cílem pořádané konference a semináře je představení nového produktu odborné veřejnosti z řad archivářů.

Konference

Konference si klade za cíl představit Elzu a její možnosti, vysvětlit vztah Elzy k Základním pravidlům a představit možnosti jejího nasazení. Konference je určena pro vedoucí pracovníky archivu, kteří jsou zodpovědní za jeho směřovaní. Právě těmto pracovníkům by měla konference poskytnout jasnou představu o projektu Elza.

Seminář

Seminář bude zaměřen více prakticky. Cílem je na základě řešení konkrétních situací a problémů poskytnout informace metodikům archivů a IT pracovníkům. Budou probírány příklady pořádání, ale i příklady úprav aplikace pro prostředí archivu.

Program obou akcí

Program semináře bude ještě precizován. Seminář by měl poskytnout prostor na Vaše konkrétní problémy a dotazy.

Konference - 9.11.2016

Čas Náplň
9:00 - 10:00 Registrace
10:00 - 11:30 Úvodní slovo
Představení projektu
Představení aplikace
Krátká ukázka
Coffee break
12:00 - 13:00 Vztah k Základním pravidlům
Kde a jak je Elza k dispozici
Oběd
14:00 - 15:30 Metodika a způsob implementace v archivech
Panelová diskuze

Seminář - 28.11.2016

Čas Náplň
9:00 - 10:00 Registrace
10:00 - 11:30 Společný blok
Představení ELZA, základní funkce a terminologie
Způsob implementace
Případová studie nasazení a její náklady
Stav vývoje a plán do konce roku
Coffee break
12:00 - 13:00 Část pro archiváře 1
Příklad pořádání 1
12:00 - 13:00 Část pro IT 1
Instalace a zprovoznění
Technické možnosti importu a exportu
Způsob tvorby šablon 1
Oběd
14:00 - 15:30 (16:00) Část pro archiváře 2
Příklad pořádání 2
Příklady importu - naznačení možných úskalí
Osoby
Představa postupného pořádání
14:00 - 15:30 (16:00) Část pro IT 2
Způsob tvorby šablon II
Správa uživatelů, administrace
Příklad reálného prostředí
Koncepce integrace s digitalizačními pracovišti
Pravidla a způsob práce s nimi

Termín a místo

Konference a seminář jsou dvě akce, každá s jiným zaměřením. Uskuteční se ve dvou různých termínech.

 • 9.11.2016

  Konference


  Místo: Národní archiv
  Archivní 2257/4,
  149 00, Praha

 • 28.11.2016

  Seminář


  Místo: Národní archiv
  Archivní 2257/4,
  149 00, Praha

 • Těšíme se
  na Vaši
  účast!

Registrace

Žádná z uvedených akcí není zpoplatněna.

Konference - 9.11.2016

Registrace na konferenci byla ukončena dne 14.10.2016.

Seminář - 28.11.2016

Registrace na seminář byla ukončena dne 18.11.2016.

ELZA živě

Pro přístup k ELZE je vyžadována registrace. Na jejím základě Vám vytvoříme a nakonfigurujeme přístup do vzorové instance ELZY. V rámci instituce se registrujte 1x. Pro všechny požadované uživatele bude nastavena společná konfigurace.

Požadavky na změny v nastavení, případně pokud máte zájem o zcela oddělenou instalaci pro instituci, pište na elza-podpora@lightcomp.cz.

Kontaktujte nás

V případě dotazů ohledně konference či semináře se obracejte na

Ing. Tomáš Pytelka
e-mail: tomas.pytelka@lightcomp.cz
mob.: 777 850 135