tr:nth-child(even) { background-color: #fafafa; }

Podklady a záznamy z konferencí a seminářů k software Elza

Záznamy a materiály ke stažení z konference 2020

Konference se uskutečnila online dne 24.11.2020

Smysl a cíl konference: Od konce roku 2016 využívá software Elza řada institucí. Cílem pořádané konference bylo sdílet zkušenosti a představit nové funkce Elzy. Odborné veřejnosti z řad archivářů byl také představen dokončený projekt CAM.
Záznam celé konference


Jednotlivé příspěvky v nezkrácené podobě
1. Stav, podpora a budoucnost software Elza
Mgr. Josef Hora
2. Představení nových funkcí v Elze
Ing. Petr Pytelka, Ing. Tomáš Pytelka
3. Zkušenosti z ostrého provozu Elzy v SOA Zámrsk
Mgr. Radek Pokorný
4. Správa uživatelkých oprávnění v Elze
Mgr. Josef Voborný
5. Elza a úložiště digitalizátů
Ing. Petr Pytelka
6. Elza ve specializovaném archivu AKPR
PhDr. Jakub Doležal
7. Představení CAM
Mgr. Ivo Šulc
8. Stav, podpora a budoucnost software CAM
Mgr. Josef Hora
9. Aplikace CAM
Jan Vejskal
10. Provazba CAM s Elzou
Ing. Petr Pytelka, Ing. Tomáš Pytelka
11. Provazba CAM s ProArchivem
Mgr. Radomír Michna
12. Provazba CAM s PEvA
Mgr. Patrik Majerčík
13. Starší pomůcky v Elze
Mgr. Michaela Zemánková
14. Strojový převod pomůcek z jiných formátů do Elzy
Mgr. Radek Pokorný
15. Vývoj publikace postavené nad Elzou s názvem ArchivOnline
Mgr. Ivo Šulc

Materiály ke stažení 2017

Konference se uskutečnila v prostorech Národního archivu dne 4.10.2017

Projekt Elza+
RNDr. Martin Bunček, Ph.D.
Vývoj a stav projektu Elza
PhDr. Michal Wanner, Ph.D., Mgr. Josef Hora
Aplikace Elza a zdroje informací
Ing. Tomáš Pytelka
Průběžné zkušenosti z ověřování - SOA Zámrsk
Mgr. Ivo Šulc, Mgr. Radek Pokorný
Prezentace výstupů a postupu prací - SOA Zámrsk
Ing. Petr Pytelka
Průběžné zkušenosti z ověřování - MZA Brno
Mgr. Michaela Zemánková
Prezentace výstupů a postupu prací - MZA Brno (část A)
Ing. Petr Pytelka
Prezentace výstupů a postupu prací - MZA Brno (část B)
Jan Vejskal
Průběžné zkušenosti z ověřování - SOA Plzeň
Mgr. Jakub Mírka, Bc. Petr Kocourek
Prezentace výstupů a postupu prací - SOA Plzeň
Jan Vejskal
Průběžné zkušenosti z ověřování - Archiv KPR a Archiv Pražského hradu
PhDr. Jakub Doležal
Průběžné zkušenosti z ověřování - Archiv NTM
PhDr. Zdeněk Vácha
Další výhled projektu Elza+ (část A)
Mgr. Josef Hora
Další výhled projektu Elza+ (část B)
Ing. Petr Pytelka

Materiály ke stažení 2016

Konference se uskutečnila v prostorech Národního archivu dne 9.11.2016

Úvodní slovo (Vznik a průběh projektu ELZA)
PhDr. Michal Wanner, Ph.D.
Představení projektu
Mgr. Pavel Slípek
Představení aplikace
Ing. Tomáš Pytelka, Ing. Ivo Malý, Ph.D., Ing. Petr Pytelka
Software ELZA a základní pravidla
Mgr. Ivo Šulc, Mgr. Radek Pokorný
Kde a jak se s Elzou seznamovat
Ing. Tomáš Pytelka, Ing. Petr Pytelka
ELZA a její okolí
Mgr. Josef Hora
Zavedení ELZA
Ing. Petr Pytelka, Ing. Karel Žáček
Digitální budoucnost ELZY
Ing. Tomáš Pytelka, Ing. Ivo Malý

Seminář proběhl v prostorech Národního archivu dne 28.11.2016

Úvod
Tomáš Pytelka
Způsob implementace
Pavel Slípek
Případová studie nasazení a odhad nákladů
Petr Pytelka
Stav vývoje a plán do konce roku 2016
Tomáš Pytelka, Tomáš Šperl
Část pro archiváře
Datace
Jan Vejskal
Příklady Importu
Karel Žáček
Osoby
Tomáš Pytelka
Představa postupného pořádání
Tomáš Pytelka
Část pro IT
Instalace a zprovoznění
Jiří Kala
Technické možnosti importu a exportu
Karel Žáček, Jaroslav Todt
Způsob tvorby šablon
Tomáš Pytelka, Jaroslav Todt, Jakub Randák
Správa uživatelů, administrace
Příklad reálného prostředí
Martin Hankovec
Způsob integrace s digitalizačními pracovišti, Pravidla a způsob práce s nimi
Petr Pytelka

Kontaktujte nás

V případě dotazů se obracejte na

e-mail: elza-podpora@lightcomp.cz